si të alfabetizohen të preferuarat


përgjigje 1:

Outlook nuk është filxhani im i çajit që nga viti 2006, por unë gjeta këtë:

Kur dosjet janë në një renditje të rastësishme, klikoni me të djathtën mbi emrin e kutisë postare dhe zgjidhni Renditni nën-dosjet AZ.
Për të renditur nënfolderin e një dosje tjetër (siç është Inbox-i juaj), klikoni me të djathtën në dosje dhe zgjidhni Renditni Nën-Dosjet AZ. Shënim: nëse nuk ka nën-dosje brenda një dosje, komanda është e thinjur.
Ndryshimi i renditjes së renditjes së dosjeve në listën e Dosjeve të Outlook