si të fluturojnë në smerald pokemon


përgjigje 1:

Ngjashëm me Pokémon Ruby dhe Sapphire, HM02 Fly merret menjëherë pasi pastroi Institutin e Motit të ekipit horror; Rivali juaj, May / Brendan (në varësi të gjinisë së karakterit tuaj) do t'ju sfidojë në një betejë pak në lindje të Institutit. Pasi të mposhtet, ai / ajo do t'ju japë HM për Fly.