si të bëjmë një klasë shoferi në java


përgjigje 1:

Klasa e objektit është e pranishme në java.langpackage. Çdo klasë në Java rrjedh direkt ose indirekt nga klasa Object. Nëse një klasë nuk zgjat ndonjë klasë tjetër, atëherë ajo është klasë e drejtpërdrejtë për fëmijë e objektit dhe nëse zgjat një klasë tjetër, atëherë ajo është një indirekt e prejardhur. Prandaj metodat e klasës Object janë në dispozicion për të gjitha klasat Java. Prandaj klasa e Objektit vepron si një rrënjë e hierarkisë së trashëgimisë në çdo Program Java.