A ka ndonjë ndryshim midis feminizmit dhe seksizmit?


përgjigje 1:

Seksizmi: diskriminimi i një personi bazuar në gjininë e tij; Presin që një person me një gjini të bie në një rol të caktuar gjinor.

Për shembull: burrat nuk qajnë. Gratë i përkasin kuzhinës.

Feminizmi: Barazia e plotë Gjinore Sociale, Ekonomike dhe Politike; barazia e plotë gjinore.

Për shembull: Një burrë nuk është një "vajzë" ose "homoseksual" kur qan ose mban rozë.

Një grua nuk është "jashtë linjës" ose "zuskë" nëse ajo ka një marrëdhënie seksuale rastësore.


përgjigje 2:

jo e domosdoshme

i padrejtë

  1. Lëvizja feministe u hoq me të vërtetë kur gratë që ishin abuzioniste zbuluan se nuk lejoheshin të flisnin në mbledhjet e abuzionistëve dhe gazetat nuk botonin artikuj që ata shkruanin. Kjo ishte një shtypje e qartë e zërave femra nga disa burra dhe ata donin të dëgjoheshin. Nuk kishte nevojë të luftonte që burrat të dëgjoheshin. Burrat tashmë janë dëgjuar. Pjesa më e madhe e asaj që përpiqen për feministët është barazia në politikë dhe ligj në rastet kur ato diskriminojnë. Nuk është seksiste të kërkosh barazi. Dhe nëse natyra e barazisë është që gratë janë në disavantazh, është e arsyeshme të hiqen këto disavantazhe. Një shembull i mirë janë gratë që vozisin në Arabinë Saudite. Sexshtë seksiste t'i ndalosh ato; Nuk është seksiste të përpiqesh të korrigjosh situatën. Kur burrat kanë disavantazhe sociale (për shembull rekrutimi), ata janë plotësisht në gjendje t'i luftojnë këto vetë. Disavantazhet e grave në të gjithë botën janë aq më të mëdha se ato të burrave, sa është qesharake të insistosh që feminizmi duhet të zgjidhë si problemet e burrave ashtu edhe të grave. Shtë si të kërkosh nga Shoqata Kombëtare për Përparimin e Njerëzve me Ngjyra të luftojnë për të bardhët e pafavorshëm. Fokusi i feminizmit në problemet me të cilat përballen gratë është i drejtë dhe i domosdoshëm dhe për këtë arsye jo seksist.

por është e nevojshme dhe e drejtë.

e domosdoshme dhe e drejtë


përgjigje 3:

jo e domosdoshme

i padrejtë

  1. Lëvizja feministe u hoq me të vërtetë kur gratë që ishin abuzioniste zbuluan se nuk lejoheshin të flisnin në mbledhjet e abuzionistëve dhe gazetat nuk botonin artikuj që ata shkruanin. Kjo ishte një shtypje e qartë e zërave femra nga disa burra dhe ata donin të dëgjoheshin. Nuk kishte nevojë të luftonte që burrat të dëgjoheshin. Burrat tashmë janë dëgjuar. Pjesa më e madhe e asaj që përpiqen për feministët është barazia në politikë dhe ligj në rastet kur ato diskriminojnë. Nuk është seksiste të kërkosh barazi. Dhe nëse natyra e barazisë është që gratë janë në disavantazh, është e arsyeshme të hiqen këto disavantazhe. Një shembull i mirë janë gratë që vozisin në Arabinë Saudite. Sexshtë seksiste t'i ndalosh ato; Nuk është seksiste të përpiqesh të korrigjosh situatën. Kur burrat kanë disavantazhe sociale (për shembull rekrutimi), ata janë plotësisht në gjendje t'i luftojnë këto vetë. Disavantazhet e grave në të gjithë botën janë aq më të mëdha se ato të burrave, sa është qesharake të insistosh që feminizmi duhet të zgjidhë si problemet e burrave ashtu edhe të grave. Shtë si të kërkosh nga Shoqata Kombëtare për Përparimin e Njerëzve me Ngjyra të luftojnë për të bardhët e pafavorshëm. Fokusi i feminizmit në problemet me të cilat përballen gratë është i drejtë dhe i domosdoshëm dhe për këtë arsye jo seksist.

por është e nevojshme dhe e drejtë.

e domosdoshme dhe e drejtë